Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2013

Όλες οι αλλαγές στις ημέρες αδείας των δημοσίων υπαλλήλωνΜειώνονται οι συνολικές μέρες αδείας ανά έτος, τις οποίες δικαιούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Μηχανογραφικές άδειες

Με νομοσχέδιο που κατέθεσε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καταργείται η μηχανογραφική άδεια 6 ημερών το χρόνο που από το 1989 χορηγείται στους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι κάνουν χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Αναρρωτικές άδειες

Επίσης, εξορθολογίζονται οι αναρρωτικές άδειες των δημοσίων υπαλλήλων. Συγκεκριμένα, οι βραχυχρόνιες αναρρωτικές μειώνονται από 10 μέρες το χρόνο σε 8 με ιατρική γνωμάτευση, ενώ οι μέρες αναρρωτικής που χορηγούνται με απλή υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου μειώνονται από 4 σε 2 με την προϋπόθεση μάλιστα να μην είναι συνεχόμενες.

Φοιτητικές άδειες

Μείωση θα ισχύει και για τις φοιτητικές άδειες, καθώς θα ανέρχονται πλέον σε δέκα ημέρες ανά εκπαιδευτικό έτος, από είκοσι, που ήταν μέχρι σήμερα. Αντίστοιχα, για κάθε ημέρα εξετάσεων θα χορηγείται πλέον μια ημέρα αδείας, αντί για δύο.

Χορηγείται εκπαιδευτική άδεια έως τρεις μέρες την εβδομάδα (αντί τριών και τεσσάρων ετών που ισχύει σήμερα) για τη συμμετοχή δημοσίων υπαλλήλων σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα ή για την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής στο εσωτερικό.

Γονικές άδειες

Τέλος, σε ό,τι αφορά τις γονικές άδειες, παρέχονται πρόσθετες διευκολύνσεις στους γονείς δημοσίους υπαλλήλους. Σε περίπτωση γέννησης διδύμων, τριδύμων τέκνων χορηγείται επιπλέον άδεια ανατροφής χρονικής διάρκειας τριών μηνών, με αποδοχές, για κάθε τέκνο πέραν του ενός.

Επίσης, δίδεται η δυνατότητα στον πατέρα δημόσιο υπάλληλο να κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου, σε περίπτωση που η σύζυγός του δεν εργάζεται.

Πηγή: Νews.gr